Vracíte se po rodičovské dovolené do práce?

Zákoník práce kryje matkám i otcům na mateřské a rodičovské záda důkladně. Je ale důležité práva znát, nenechat se vzít na hůl. Jak dlouho musí zaměstnavatel místo držet? Co když se záskok za vás až příliš osvědčí?

Vracíte se po rodičovské dovolené do práce?

Přinášíme užitečný přehled pro všechny pracující, u kterých naděloval čáp.
Pro ženu, která má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, platí v těhotenství i na následující mateřské a rodičovské dovolené (to už se týká i otců) výhodnější právní režim. Nemůže dostat výpověď. Kdo je zaměstnán na dobu určitou, s výhodami ve stejném rozsahu počítat nemůže: pracovní smlouva vyprší ve sjednaném termínu, a s ní všechny právní výsady, které rodičům zákoník práce zajišťuje.
Těhotenství, mateřská a rodičovská: vyhodit vás nesmí

Těhotnou ženu zaměstnavatel vyhodit nesmí. Ochranná lhůta trvá po celou dobu těhotenství. A nezáleží, kdy jiný stav šéfovi oznámíte. Může se ale hodit informovat ho hned zkraje: zaměstnavatel těhotné nemůže zadávat nebezpečné činnosti nebo ji (bez souhlasu) posílat na pracovní cesty.

Situací, kdy je možné nastávající matku propustit, je jen pár – když se podnik nebo jeho část zruší. Případně, když dotyčná zvlášť hrubě poruší pracovní povinnosti nebo ji odsoudí k trestu odnětí svobody. Za obojí se dává – bez ohledu na případné těhotenství – okamžitá výpověď.

Výpověď pro nadbytečnost nebo z jiných organizačních důvodů v těhotenství, ani během následující mateřské a rodičovské dovolené dostat nemůžete. Když otěhotníte během výpovědní doby, nezapočítá se doba těhotenství, mateřské a rodičovské do výpovědní lhůty, zbytek se rozběhne až po jejich skončení.

Kdo (a jak) určuje termín návratu

Délka mateřské a rodičovské záleží do značné míry na vás. Až do tří let věku dítěte musí zaměstnavatel vaší žádosti o rodičovskou dovolenou vyhovět. A když neuvedete jinak, počítá se s rodičovskou ve standardním rozsahu: tedy právě do tří let potomka. Můžete ale nahlásit kratší rodičovskou a před koncem dohodnuté doby požádat o prodloužení. Nebo nastoupit do práce a později se na rodičovskou vrátit. Dokud dítěti nebudou tři, musí zaměstnavatel na každou takovou žádost kývnout. Stejný nárok mají otcové na rodičovské.

Komplikovanější je situace, kdy se rozhodnete původně dohodnutou rodičovskou zkrátit a do práce nastoupit dřív. Komentář k zákoníku práce říká, že zkrácení je možné jen se souhlasem zaměstnavatele. Z pochopitelných důvodů: je možné, že už za vás přijal záskok na dobu určitou. Podle jiných právních výkladů ale musí zaměstnavatel i v tomto případě vyhovět, a volba matky nebo otce na rodičovské dovolené by měla dostat přednost.

Návrat do práce po mateřské nebo rodičovské. Na co máte nárok

Zaměstnavatel vám musí držet místo do tří let věku dítěte. Když se vám narodí druhé dítě a na jednu rodičovskou plynule navážete další mateřskou (a případně další rodičovskou), platí pro vás i nadále stejný režim a pravidla jako u prvního potomka – zaměstnavatel vám musí místo držet až do tří let dalšího dítěte.

Každopádně máte povinnost mu předem nahlásit, že se blíží konec vaší mateřské nebo rodičovské a budete se vracet do práce.
Když se vrátíte do práce hned po mateřské dovolené (obvykle trvá 28 týdnů, v případě dvojčat 37 týdnů), máte nárok na „původní židli“, tedy přímo svou dřívější pozici. Pokud byla pozice nebo dané pracoviště zrušeno, musí vás šéf zařadit podle pracovní smlouvy. Pokud jste tedy před mateřskou pracovala v administrativě na sekretariátu, který mezitím zanikl, půjdete dělat kancelářskou práci na jiné oddělení. Nárok na „původní židli“ má i táta po konci rodičovské, kterou čerpal v rozsahu doby, v jakém smí žena čerpat mateřskou dovolenou.

Kdo se vrací až po rodičovské (s výjimkou otců zmíněných výš), nemá sice nárok na původní místo, ale musí být zařazen na pozici, která odpovídá pracovní smlouvě. Záleží tedy, jak máte ve smlouvě vymezen druh a náplň práce. Zaměstnavatel vás nemůže nutit, abyste pracovní smlouvu jakkoli měnili – ať už jde o náplň práce, mzdu nebo třeba pracovní úvazek.

Výpověď z organizačních důvodů: Chtějte odstupné

Když vám zaměstnavatel práci podle pracovní smlouvy dát nemůže, protože ji zkrátka nemá, může se s vámi dohodnout na změně smlouvy. S tím ale musíte souhlasit. Když se nedomluvíte, půjde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Pak je povinen vyplácet vám náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku po celou dobu, kdy vám práci nepřiděluje – až do skončení pracovního poměru nebo případné změny pracovní smlouvy.

Může se samozřejmě stát, že váš záskok se mimořádně osvědčí, a zaměstnavatel o vás ztratí zájem. Jen proto, že má náhle na jedno místo dva lidi, vás ale pro nadbytečnost po návratu mateřské či rodičovské vyhodit nesmí. Propustit vás po návratu může jedině z důvodu změny organizační struktury, které nastala v době vaší nepřítomnosti. I když se o to v praxi někteří zaměstnavatelé pokoušejí, pod uvedený pojem se neschová zdaleka všechno. Vraťme se k příkladu administrativní pracovnice – uvedená situace by mohla nastat v případě, že firma by zrušila veškeré administrativní pozice a zadala by tyto činnosti externí společnosti.

Organizační změna by neměla být účelová – tak, aby zaměstnavateli umožnila se vás elegantně zbavit.

S výpovědí z organizačních důvodů je každopádně spojen nárok na odstupné, které podle odpracovaných roků dosahuje jednoho až tří průměrných měsíčních výdělků. A to i v případě, že kvůli organizačním důvodům přistoupíte na rozvázání pracovního poměru dohodou. Když zaměstnavatel odmítne odstupné vyplatit, poruší zákoník práce